Aanvaarding van voorwaarden

Door onze website te bezoeken, gaat u een juridisch bindende overeenkomst aan met ReplicaRichardMille.io en gaat u ermee akkoord zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

Gebruik van de website

U bent verplicht onze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die de rechten van anderen respecteert en het genot van onze website door derden niet belemmert of verstoort. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Auteursrecht en handelsmerken

Alle inhoud op onze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, audioclips en software, is het exclusieve eigendom van ReplicaRichardMille.io of haar inhoudsleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. Het is u verboden inhoud, software of diensten verkregen via onze website te wijzigen, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Links naar andere websites

Onze website kan voor uw gemak links naar websites van derden bevatten. Deze links geven niet aan dat wij deze websites goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Uw toegang tot dergelijke websites is op eigen risico.

Afwijzing van garanties

Onze website en de inhoud ervan worden aangeboden op een “as is” en “as available” basis. We geven geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de werking van onze website of de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, inhoud, materialen of producten op onze website. Uw gebruik van onze website is op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

ReplicaRichardMille.io kan, samen met zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of het onvermogen om onze website gebruiken, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

schadeloosstelling

U stemt ermee in ReplicaRichardMille.io, haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen te verdedigen en schadeloos te stellen tegen claims, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van onze website, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk op de rechten van iemand anders.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Court of Chancery van de staat Delaware in de stad Wilmington.

Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op updates. Als u onze website blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze voorwaarden zijn geplaatst, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Bedankt voor uw bezoek aan ReplicaRichardMille.io. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.